Πες ένα γεια!

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία απευθυνθείτε στην ηλεκτρονική μας διέυθυνση: info@music892.gr

Music 89.2,
Ιφιγενείας 47,
142 31, Ν. Ηράκλειο,
Αθήνα – Ελλάδα

tel: +30 2106871000
fax: +30 2106871001